ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Pescanova δεσμεύεται για τη διατήρηση των υδάτινων οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχουμε υιοθετήσει τις αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς του FAO για Υπεύθυνη Αλιεία και για περισσότερα από 50 χρόνια αλιεύουμε με υπεύθυνο τρόπο.

Γνωρίζουμε ότι οι κατάλληλοι νομικοί και βιολογικοί κανονισμοί για τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων είναι ο μόνος τρόπος για βιώσιμη εκμετάλλευση αυτών των αποθεμάτων. Η Pescanova, ηγέτιδα στον τομέα των προϊόντων θαλασσινών, στηρίζει την ποιότητα, την ποικιλομορφία και τη διαθεσιμότητα των αλιευτικών πόρων σε επαρκείς ποσότητες για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Είμαστε προσηλωμένοι στο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης “Pescanova Blue”, το οποίο αποτελεί την επιχειρησιακή απάντηση του Ομίλου Pescanova στη στρατηγική που έχει χαράξει για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγεί, να τεκμηριώνει και να βελτιώνει τις δραστηριότητές μας για την επίτευξη των κοινωνικών μας στόχων, που είναι η διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας των προϊόντων μας, ώστε να προσφέρουμε ασφαλή θαλασσινά υψηλής ποιότητας και θρεπτικότητας, η ενίσχυση των εργαζομένων μας και η βελτίωση των μέσων διαβίωσης των κοινοτήτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Η θάλασσα είναι το σπίτι μας, τα ψάρια το μέλλον μας και
τα παιδιά των καταναλωτών δικά μας παιδιά. Δίνουμε τον
καλύτερo εαυτό μας για να διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα
και ποιότητα των φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

Ο Όμιλος Pescanova πιστεύει στην υπεύθυνη χρήση των βιολογικών και άλλων φυσικών πόρων. Δεσμευόμαστε να προσκομίζουμε αποδεικτικά στοιχεία για την αειφόρο αλιεία των προϊόντων μας, μέσα από το Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης “Pescanova Blue”. Σε αυτή τη δέσμευση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ενέργειες όπως το Υπεύθυνο Αλιευτικό Πρότυπο για την αλιεία μπακαλιάρου που εφαρμόζουμε στη Ναμίμπια, η συμμετοχή μας σε Σχέδια Βελτίωσης της Αλιείας (FIP) και η αναγνώριση των προτύπων βιωσιμότητας που επικυρώθηκαν από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα Βιώσιμα Αλιεύματα (GSSI). Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με οργανώσεις βιομηχανιών και ΜΚΟ από όλους τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα των ειδών που εκμεταλλευόμαστε.

Επίσης, επενδύουμε στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, για να βοηθήσουμε στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης αλιευτικών προϊόντων, δεδομένου ότι η διατήρηση τόσο των φυσικών πόρων όσο και της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της παραγωγικότητας των οικοσυστημάτων. Παράγουμε αειφορικά το καλκάνι στην Ισπανία και τη γαρίδα Vannamei στη Λατινική Αμερική.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εγγυόμαστε την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μας και προωθούμε την έρευνα για προηγμένες και καινοτόμες λειτουργίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής μας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών μας.

Τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην επεξεργασία θαλασσινών προϊόντων, έχουμε επιτύχει πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την αλιεία, όπως:

  • Global G.A.P. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)
  • Πιστοποίηση Καλών Πρακτικών Υδατοκαλλιέργειας (BAP)
  • Πιστοποίηση τροφίμων κατά τα Διεθνή Πιστοποιημένα Πρότυπα (IFS)
  • Παγκόσμιο Πρότυπο Πιστοποίησης για την Ασφάλεια των Τροφίμων (British Retail Consortium – BRC)

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εργαζόμαστε για τη βελτιώση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων αναφορικά με τις πρακτικές αλιείας, καλλιέργειας και επεξεργασίας, καθώς και για την ασφάλεια των προϊόντων μας.

Η Pescanova λειτουργεί υπεύθυνα στην ξηρά και τη θάλασσα, συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές. Οι εγκαταστάσεις μας για την επεξεργασία των προϊόντων μας, έλαβαν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, γιατί εφαρμόζουμε προγράμματα που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και στην καινοτομία για την επίτευξη αριστείας.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ PESCANOVA